Poniedziałek, 24 Lutego 2020 roku.

41. Sesja FAO

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w dniach 23-24 czerwca 2019 r. w Rzymie, uczestniczył w 41. Sesji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Konferencja jest naczelnym organem FAO składającym się z państw członkowskich oraz UE. Głównymi tematami aktualnej sesji były m.in.: wybór nowego Dyrektora Generalnego, wybór nowych członków Rady FAO oraz jej Niezależnego Przewodniczącego Rady, strategia i program działania organizacji, uchwalenie budżetu i wysokości składek oraz przegląd stanu żywności i rolnictwa.

23 czerwca 2019 r. wybrano nowego Dyrektora Generalnego FAO, którym został Qu Dongyu, aktualny wiceminister rolnictwa i obszarów wiejskich Chińskiej Republiki Ludowej.

– Nasza sesja jest poświęcona jednemu z kluczowych wyzwań współczesności – migracji i próbom zmierzenia się z tym wyzwaniem przez rolnictwo i obszary wiejskie – podkreślił polski minister podczas swojego wystąpienia.

Wskazał na znaczenie poszanowania zasobów przyrody, zrównoważonego wykorzystania zasobów i harmonijnej współpracy międzynarodowej. Zwrócił uwagę, że zarówno Polska, jak i inne kraje Unii Europejskiej postrzegają migracje i wynikające z nich wyzwania dla rolnictwa i obszarów wiejskich jako jedno z kluczowych wyzwań współczesności, uważając, że rozwiązanie problemów wynikających ze zjawiska migracji powinno odbyć się poprzez eliminację podstawowych przyczyn tego zjawiska. Podkreślił przy tym, że realizowane w ramach współpracy rozwojowej projekty nie mogą być wdrażane bez poszanowania lokalnej kultury, tradycji i wartości:

– Polska pragnie zdecydowanie podkreślić, że pomoc rozwojowa w krajach rozwijających się nie może wykorzystywać biedy i ubóstwa, nie może być uzależniona od przyjmowania przez te narody nieakceptowanych, sprzecznych z lokalną tradycją działań takich jak filozofia Gender, aborcja czy przymusowa sterylizacja – powiedział minister.

Minister zwrócił również uwagę, że dostęp do żywności jest warunkiem niezależności ekonomicznej i politycznej:

– Bez żywności nie ma wolności i suwerenności. Polska, kraj, który przez lata był doświadczany okupacją i dominacją silniejszych sąsiadów może szczególnie wie, co to jest niewola i brak politycznej suwerenności – zaakcentował szef polskiego resortu rolnictwa.

– Polska jest gotowa wesprzeć działania państw afrykańskich  m.in. wiedzą ekspercką zdobytą w zakresie programów rozwoju obszarów wiejskich (np. programu LEADER), jak również w zakresie wdrażania reform rolnych, w tym opracowywania strategii, kształtowaniu prawa w sektorze rolnym, szczególnie w odniesieniu do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania innowacji, także tworzenia warunków dla wspólnych inwestycji i eliminacji barier w dostępie do rynku, takich jak konflikty zbrojne, przemoc i korupcja – zadeklarował przedstawiciel Polski.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas swojej wizyty spotkał się z prezydentem Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) Gilbertem F. Houngbo.

Polska została przyjęta do IFAD w 2019 r.. Aktualnie członkostwo jest w trakcie procesu ratyfikacji po stronie polskiej. IFAD to wyspecjalizowana agenda ONZ, która zajmuje się wsparciem finansowym dla krajów rozwijających się w celu zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawy warunków żywnościowych i zwiększenia produkcji żywności. Podczas spotkania omawiano przede  wszystkim zaangażowanie IFAD w realizację Agendy 2030 i możliwości wykorzystania polskich doświadczeń, wiedzy eksperckiej oraz produktów i usług w ramach prac i projektów prowadzonych przez tę organizację.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close