Uroczyste obchody stulecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej

nowezzzzz45 (4)

Dnia 15 października na terenie Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się uroczyste obchody stulecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej. Wydarzenie stanowiło okazję do przypomnienia bogatej historii administracji weterynaryjnej w Polsce, której początek dał dekret Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jubileusz Polskiej Administracji Weterynaryjnej został włączony do programu obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz objęty patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Otwarcia obchodów dokonał Główny Lekarz Weterynarii dr Bogdan Konopka. Jak powiedział, „głównym celem działania Inspekcji Weterynaryjnej jest ochrona zdrowia publicznego. Realizuje go poprzez czynności dla zwierząt, których efekty mają służyć zdrowiu ludzi”.

Podkreślił, że największym kapitałem inspekcji są jej pracownicy. – Obecna kadra to konglomerat doświadczenia i młodości. Połową powiatowych inspektoratów weterynarii kierują długoletni, doświadczeni lekarze weterynarii. Gwarantują wysoki poziom merytoryczny świadczonej pracy, a zarazem szkolą młodą kadrę inspektorów. W niej leży przyszłość naszego zawodu oraz rodzimej inspekcji weterynaryjnej. Wymiana pokoleniowa staje się koniecznością – dodał dr Konopka.

W tym kontekście szykowane zmiany systemowe mające podnieść rangę państwowego nadzoru oraz atrakcyjność pracy w administracji są z nadzieją oczekiwane przez środowisko lekarzy weterynarii w Polsce.

Wśród gości obchodów stulecia Polskiej Administracji Weterynaryjnej na terenie SGGW byli inni przedstawiciele władz, w tym szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz przedstawiciele nauki. Na ręce Głównego Lekarza Weterynarii złożono także listy gratulacyjne od Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur podkreślił rangę współpracy obu służb przy prowadzonych kontrolach dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Warto dodać, że podczas obchodów minister Ardanowski wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Foto: MRiRW
zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin