100 dni

zdj3

– Te symboliczne 100 dni to dobry czas, aby przedstawić podejmowane przeze mnie do tej pory działania – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że jednym z podstawowych kierunków działania jest wspieranie produkcji rolnej i zwiększanie jej opłacalności. Dlatego też został zwiększony zwrot części akcyzy zawartej w paliwie używanym w tej dziedzinie gospodarki z 86 l/ha do 100 l/ha. Po raz pierwszy też wsparcie to zostało przydzielone producentom bydła – 30 litrów na 1 Dużą Jednostkę Przeliczeniową.

 – 28 sierpnia br. podpisałem „Program dla polskiego ziemniaka”, którego celem jest stopniowe wykluczenie głównego problemu jakim jest bakterioza – poinformował minister.

Przewidziano w nim m.in. obniżenie o 50% kosztów badań, stosowanie kwalifikowanych ziemniaków sadzeniowych. Szef resortu rolnictwa zapowiedział ponadto stosowanie bez zbędnych zezwoleń biofermentu z biogazowni, jako nawozu. Jednocześnie wzmocnione zostanie kontrolowanie i eliminacja ziemniaków sprowadzanych z zagranicy, które następnie wprowadzane są na rynek jako polskie. Będą surowsze kary za wprowadzanie w błąd konsumentów.

– Rolnictwo coraz bardziej wkracza w erę cyfryzacji – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski zwracając jednocześnie uwagę na nowy system rejestracji i identyfikacji zwierząt, który uruchomiła ARiMR 29 września br.

– Ten system, to nie tylko ułatwienie dla rolników, ale także ważny element bezpieczeństwa żywności w Europie – dodał minister.

Kolejne działania podejmowane przez ministra Ardanowskiego to zmiany w przepisach dotyczących nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Dzięki nim każdy będzie mógł anonimowo zgłosić takie działania.

Wzmacniane są również kontrole prowadzone przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie nie tylko jakości produktów, ale także ich prawidłowego oznakowania.

Zakończony został proces procedowania w Parlamencie ustawy o spółdzielniach rolników.

– Zawarte w niej rozwiązania prawne i podatkowe powinny zachęcać rolników do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, które wzmocnią ich pozycję na rynku i pozwolą na zwiększenie opłacalności produkcji rolnej – podkreślił szef resortu.

Kolejne rozwiązania służące rozwojowi produkcji zawarte są w rozszerzeniu możliwości sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym. Dotyczy to zarówno rolniczego handlu detalicznego jak i tzw. MOLa czyli produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej.

– Do 40 tysięcy złotych rocznie rolnik będzie sprzedawał swoje wyroby bez podatku, a powyżej tej kwoty zapłaci tylko 2% podatku. Nie będzie też tak wielkich wymagań przy MOLu, jakie były do tej pory – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister poinformował także, że liczy na porozumienie stron i przyjęcie zasad obrotu na podstawie umów kontraktacyjnych. Taki wzór umowy zawarty jest na stronie internetowej MRiRW.

– Musimy oprzeć obrót artykułami rolno-spożywczymi na przewidywalnych zasadach umowy kontraktowej – mówił szef resortu rolnictwa.

– Z zadowoleniem przyjąłem zmianę stanowiska przez środowisko producentów pasz, a zwłaszcza Izby Zbożowo-Paszowej – poinformował szef resortu rolnictwa mówiąc o zainteresowaniu tej grupy stopniowym uwolnieniem Polski od importowanego białka sojowego i zastąpienie go białkiem krajowym.

– Rozpoczynamy pasjonującą drogę rozwijania produkcji zwierząt w oparciu o polskie białko – zaznaczył minister.

Szef resortu odniósł się również do problemów związanych z susza i ASF.

– Rozwiązania dotyczące pomocy suszowej funkcjonują od lat, zmieniłem tylko to co było możliwe w ramach moich kompetencji – do powierzchni ubezpieczonej nie są wliczane łąki i pastwiska – przypomniał minister.

– Rząd premiera Morawieckiego przeznaczył rekordową kwotę na pomoc suszową w wysokości 1,5 mld złotych i żaden rolnik nie zostanie bez pomocy, jednak niezbędne są protokoły, gdyż wydajemy pieniądze publiczne z budżetu krajowego – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Do ARiMR wpłynęło ponad 106 tysięcy wniosków od rolników o taką pomoc.

– ASF jest już chorobą światową. Nam udaje się ją utrzymać na wąskim pasie wzdłuż naszej wschodniej granicy i dlatego pojawiły się szanse na uwolnienie kolejnych gmin z restrykcji związanych z obszarami z ograniczeniami – poinformował szef resortu.

Minister powiedział, że coraz lepiej układa się współpraca z myśliwymi. Poinformował również o inicjatywach związanych z bioasekuracją. Podkreślił, że jest to jedyna metoda zabezpieczenia gospodarstwa przed przedostaniem się wirusa do stada.

Tegoroczny urodzaj owoców sprawił załamanie się rynku jabłek. Minister Ardanowski zapowiedział zdjęcie z rynku pół miliona ton jabłek przemysłowych i przerobienie ich na koncentrat, który następnie zostanie wyeksportowany. Zwrócił uwagę, że jabłka będą skupowane przez podmiot skupowy po 25 groszy za kilogram, a zapłata rolnikom będzie przekazana w ciągu kilku dni.

– To pokazuje możliwy do przyjęcia poziom cen i zapobiegnie nieuczciwemu wzbogacaniu się niektórych skupujących. Wkrótce może okazać się, że ci nieuczciwi nie będą mieli gdzie kupić surowca – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski na zakończenie prezentacji swoich działań w ciągu minionych 100 dni od objęcia urzędu.

www.gov.pl/rolnictwo