Poniedziałek, 21 Października 2019 roku.

100 dni

– Te symboliczne 100 dni to dobry czas, aby przedstawić podejmowane przeze mnie do tej pory działania – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że jednym z podstawowych kierunków działania jest wspieranie produkcji rolnej i zwiększanie jej opłacalności. Dlatego też został zwiększony zwrot części akcyzy zawartej w paliwie używanym w tej dziedzinie gospodarki z 86 l/ha do 100 l/ha. Po raz pierwszy też wsparcie to zostało przydzielone producentom bydła – 30 litrów na 1 Dużą Jednostkę Przeliczeniową.

 – 28 sierpnia br. podpisałem „Program dla polskiego ziemniaka”, którego celem jest stopniowe wykluczenie głównego problemu jakim jest bakterioza – poinformował minister.

Przewidziano w nim m.in. obniżenie o 50% kosztów badań, stosowanie kwalifikowanych ziemniaków sadzeniowych. Szef resortu rolnictwa zapowiedział ponadto stosowanie bez zbędnych zezwoleń biofermentu z biogazowni, jako nawozu. Jednocześnie wzmocnione zostanie kontrolowanie i eliminacja ziemniaków sprowadzanych z zagranicy, które następnie wprowadzane są na rynek jako polskie. Będą surowsze kary za wprowadzanie w błąd konsumentów.

– Rolnictwo coraz bardziej wkracza w erę cyfryzacji – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski zwracając jednocześnie uwagę na nowy system rejestracji i identyfikacji zwierząt, który uruchomiła ARiMR 29 września br.

– Ten system, to nie tylko ułatwienie dla rolników, ale także ważny element bezpieczeństwa żywności w Europie – dodał minister.

Kolejne działania podejmowane przez ministra Ardanowskiego to zmiany w przepisach dotyczących nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Dzięki nim każdy będzie mógł anonimowo zgłosić takie działania.

Wzmacniane są również kontrole prowadzone przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie nie tylko jakości produktów, ale także ich prawidłowego oznakowania.

Zakończony został proces procedowania w Parlamencie ustawy o spółdzielniach rolników.

– Zawarte w niej rozwiązania prawne i podatkowe powinny zachęcać rolników do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, które wzmocnią ich pozycję na rynku i pozwolą na zwiększenie opłacalności produkcji rolnej – podkreślił szef resortu.

Kolejne rozwiązania służące rozwojowi produkcji zawarte są w rozszerzeniu możliwości sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym. Dotyczy to zarówno rolniczego handlu detalicznego jak i tzw. MOLa czyli produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej.

– Do 40 tysięcy złotych rocznie rolnik będzie sprzedawał swoje wyroby bez podatku, a powyżej tej kwoty zapłaci tylko 2% podatku. Nie będzie też tak wielkich wymagań przy MOLu, jakie były do tej pory – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister poinformował także, że liczy na porozumienie stron i przyjęcie zasad obrotu na podstawie umów kontraktacyjnych. Taki wzór umowy zawarty jest na stronie internetowej MRiRW.

– Musimy oprzeć obrót artykułami rolno-spożywczymi na przewidywalnych zasadach umowy kontraktowej – mówił szef resortu rolnictwa.

– Z zadowoleniem przyjąłem zmianę stanowiska przez środowisko producentów pasz, a zwłaszcza Izby Zbożowo-Paszowej – poinformował szef resortu rolnictwa mówiąc o zainteresowaniu tej grupy stopniowym uwolnieniem Polski od importowanego białka sojowego i zastąpienie go białkiem krajowym.

– Rozpoczynamy pasjonującą drogę rozwijania produkcji zwierząt w oparciu o polskie białko – zaznaczył minister.

Szef resortu odniósł się również do problemów związanych z susza i ASF.

– Rozwiązania dotyczące pomocy suszowej funkcjonują od lat, zmieniłem tylko to co było możliwe w ramach moich kompetencji – do powierzchni ubezpieczonej nie są wliczane łąki i pastwiska – przypomniał minister.

– Rząd premiera Morawieckiego przeznaczył rekordową kwotę na pomoc suszową w wysokości 1,5 mld złotych i żaden rolnik nie zostanie bez pomocy, jednak niezbędne są protokoły, gdyż wydajemy pieniądze publiczne z budżetu krajowego – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Do ARiMR wpłynęło ponad 106 tysięcy wniosków od rolników o taką pomoc.

– ASF jest już chorobą światową. Nam udaje się ją utrzymać na wąskim pasie wzdłuż naszej wschodniej granicy i dlatego pojawiły się szanse na uwolnienie kolejnych gmin z restrykcji związanych z obszarami z ograniczeniami – poinformował szef resortu.

Minister powiedział, że coraz lepiej układa się współpraca z myśliwymi. Poinformował również o inicjatywach związanych z bioasekuracją. Podkreślił, że jest to jedyna metoda zabezpieczenia gospodarstwa przed przedostaniem się wirusa do stada.

Tegoroczny urodzaj owoców sprawił załamanie się rynku jabłek. Minister Ardanowski zapowiedział zdjęcie z rynku pół miliona ton jabłek przemysłowych i przerobienie ich na koncentrat, który następnie zostanie wyeksportowany. Zwrócił uwagę, że jabłka będą skupowane przez podmiot skupowy po 25 groszy za kilogram, a zapłata rolnikom będzie przekazana w ciągu kilku dni.

– To pokazuje możliwy do przyjęcia poziom cen i zapobiegnie nieuczciwemu wzbogacaniu się niektórych skupujących. Wkrótce może okazać się, że ci nieuczciwi nie będą mieli gdzie kupić surowca – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski na zakończenie prezentacji swoich działań w ciągu minionych 100 dni od objęcia urzędu.

www.gov.pl/rolnictwo

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close