100 dni KOWR

Projekt bez tytułu (50)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje swoje bieżące działania, ale myśli także o nowych projektach wspierających wieś – zapewnia Witold Strobel, dyrektor generalny KOWR. Do takich należy m.in. projekt utworzenia sklepów z tradycyjną żywnością.

– To co się udało i to z czego jestem jako dyrektor KOWR zadowolony, to realizacja bieżących działań przejętych od Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Z jednej strony mam na myśli zadania związanie z gospodarowaniem ziemią, z udostępnieniem ziemi rolnikom na przetargach ograniczonych, z drugiej strony dopłaty do materiału siewnego – powiedział Strobel, podsumowując 100 dni działalności KOWR (instytucja działa od 1 września). Dodał, że jeżeli chodzi o materiał siewny, to niemal wszystkie decyzje przyznające dopłaty, zostały już wydane. Trwa ich realizacja. Pieniądze będą wypłacone do końca roku. Dyrektor zaznaczył, że podstawową formą gospodarowania ziemią, jest dzierżawa.

– Staramy się wprowadzać jednolite zasady obowiązujące podczas przetargów. Dodatkowo, KOWR włącza się w prace nad zmianą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz nad nowelizacją ustawy o gospodarowaniu gruntami Skarbu Państwa. Zmiany do tych projektów ustaw, powinny być uchwalone w pierwszym kwartale 2018 r. – poinformował.

KOWR nadzoruje 41 spółek strategicznych.

– Porządkujemy ich działalność tak, aby by te spółki przez współpracę między sobą, osiągały efekty synergii – podkreślił Strobel. W związku z tym, w listopadzie została utworzona grupa konsorcjum "Polska Genetyka".

– Wspólnie z Instytutem Zootechniki z Krakowa, będziemy pracować nad tym, by Polski potencjał genetyczny, realizowany w spółkach strategicznych nadzorowanych przez KOWR, był doskonalony i udostępniany polskim rolnikom – powiedział. Dyrektor zaznaczył, że KOWR chce promować polską żywność i pobudzać handel zagraniczny.

– Uważam, że jakość polskiej żywności produkowanej w certyfikowanych zakładach i niszowej (regionalnej, tradycyjnej), jest na tyle wysoka, że warto te walory promować i wykorzystać – zaznaczył. Wyjaśnił, że temu ma służyć projekt realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wspólnie z resortem rolnictwa oraz dwoma instytutami. Chodzi o projekt "platforma żywnościowa", który będzie służył do giełdowej sprzedaży polskich produktów. W tej chwili projekt ten jest oceniany.

KOWR ma być narzędziem do rozwoju polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Dlatego planowana jest realizacja projektu "szkieletowa gazyfikacja" obszarów wiejskich z polskimi sieciami gazowymi. Ma być on realizowany tam, gdzie nie opłaca się doprowadzić stałego gazociągu. Wyjaśnił, że będzie to polegało na postawieniu dużego zbiornika i zrobieniu od niego rozprowadzeń do domów. Powstał również projekt „polskie hale targowe”.

– Na pewno nie będzie to od razu, bo na to potrzebne są fundusze. Na razie będziemy to realizować w formie pilotażowej – powiedział.

Obecnie przygotowana jest strategia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dokument wkrótce będzie zatwierdzony przez władze resortu rolnictwa i zostanie zaprezentowany.

Źródło: PAP