​Przyczyny kolejnych ognisk ASF

Nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń wykryte w województwie lubelskim. To już 99 przypadek ASF w Polsce. Z analizy tzw. protokołów epizootycznych wynika, że głównymi przyczynami kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń nie są tylko dziki, ale niestosowanie się przez rolników do zasad bioasekuracji.

Jak wynika z informacji Inspekcji Weterynaryjnej, wirus ASF zaatakował w gospodarstwie w którym utrzymywano 25 świń, położonym w gminie Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim w woj. lubelskim. Jest ono położone w obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji Komisji Europejskiej 2014/709/UE). 

Od początku pojawienia się ASF w Polsce, główny lekarz weterynarii potwierdził 99 ognisk choroby u świń oraz 491 przypadków u dzików. Sporządzenie protokołu epizootycznego jest jedną z czynności, do których zobowiązany jest powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. Dochodzenie epizootyczne obejmuje ustalenie m.in.:

– okresu, w którym choroba zakaźna zwierząt mogła rozwijać się w gospodarstwie przed stwierdzeniem jej wystąpienia,
– miejsca pochodzenia źródła choroby zakaźnej zwierząt wraz z ustaleniem innych gospodarstw, w których zwierzęta z gatunku wrażliwego mogły zostać zakażone,
– dróg przemieszczania się ludzi, zwierząt i przedmiotów, które mogły być przyczyną szerzenia się choroby zakaźnej zwierząt, do lub z gospodarstwa. 

Protokoły dochodzeń epizootycznych analizowane są na wszystkich szczeblach Inspekcji Weterynaryjnej. Z informacji zawartych w protokołach z dochodzeń epizootycznych wynika, że prawdopodobnych przyczyn wprowadzenia choroby do gospodarstw jest kilka:

  • skarmianie świń świeżą zielonką zebraną z terenów bytowania dzików, na których stwierdzono przypadki ASF u dzików,
  • niedostateczne przestrzeganie zasad bioasekuracji przy utrzymywaniu i obsłudze różnych gatunków zwierząt gospodarskich,
  • wykonywania innych czynności gospodarskich, np. wyrąb drzewa w lesie, na obszarach występowania ASF,
  • działanie człowieka typu nielegalny handel świniami.

Wyniki protokołów epizootycznych są wykorzystywane są w celu wyeliminowania źródła lub źródeł zakażenia wirusem ASF. Pełnią bardzo ważną rolę w identyfikowaniu przyczyn afrykańskiego pomoru świń, choć nie zawsze, z różnych względów, się to udaje.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin