​Ekostandardy

Projekt bez tytułu (6)

Na ten moment producenci ekologiczni czekali od dawna. Po niemal trzech latach negocjacji państwa członkowskie i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie nowych unijnych regulacji dotyczących produkcji i oznakowania żywności ekologicznej.

Nowe przepisy mają wspierać ekologiczną produkcję we wszystkich krajach Wspólnoty, zagwarantować konkurencyjność gospodarstwom ekologicznym oraz chronić konsumentów przed oszustwami oraz nieuczciwymi praktykami ze strony producentów i dystrybutorów ekożywności. Regulacje powinny również ułatwić wprowadzenie przejrzystych i uproszczonych przepisów dotyczących procesu produkcyjnego oraz stosowania pestycydów. Wzmocnione mają zostać kontrole produkcji oraz doprecyzowane środki prewencyjne
i zabezpieczające. Nowe przepisy zapewnią także uczciwą konkurencję pomiędzy europejskimi produktami
a ekożywnością importowaną spoza Unii Europejskiej. Ponadto, rozszerzona zostanie lista produktów klasyfikowanych jako ekologiczne, m.in. o takie artykuły jak sól i liście winorośli, oraz lista dodatkowych zasad dotyczących ekologicznej hodowli. Nowy system przyznawania certyfikatów grupowych ma wspierać małe gospodarstwa rolnicze.

Jeśli porozumienie zostanie zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin